Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit is de spiritualiteit van de Sociëteit van Jezus oftewel de jezuïeten: wereldwijd de grootste katholieke orde, gesticht door Ignatius van Loyola (1491–1556). Zijn levenservaringen en jarenlange zelfonderzoek heeft hij op schrift gesteld: de Geestelijke Oefeningen. Zij vormen de ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Samen met het dagelijkse gebed bevorderen ze de contemplatieve, verinnerlijkte houding van waaruit jezuïeten actief zijn in de wereld. De levenshouding van jezuïten wordt wel beschreven als contemplatie in actie. Kenmerkend is dat zij de verinnerlijking zoeken en God vinden door in navolging van Ignatius zorgvuldig stil te staan bij hun gevoelens. Dit zelfonderzoek verbindt de ignatiaanse spiritualiteit met het gedachtegoed waaruit de Zelfkennismethode is ontstaan. Een prachtig boek dat de ignatiaanse omgang met gevoelens beschrijft, is Vertrouw op je gevoel van Nikolaas Sintobin s.j. 

Jezuïeten zijn actief in de wereld, “waar de nood het hoogst is”. In het verleden betekende dat bv. dat zij uitgezonden werden als missionaris en veel scholen en universiteiten hebben gesticht. Na een proces van 2 jaar gezamenlijke onderscheiding zijn in 2019 de volgende vier speerpunten van de missie van de jezuïeten voor de wereld van vandaag vastgesteld:

  1. Het bevorderen van onderscheiding en van de Geestelijke Oefeningen.
  2. Uitgesloten mensen nabij zijn.
  3. Zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis.
  4. Op weg gaan met jongeren.

De volgende twee boeken geven een goed beeld van de ignatiaanse spiritualiteit, zowel de contemplatieve als de actieve kant ervan. Op weg met Ignatius van Arturo Sosa s.j. en Darío Menor. Arturo Sosa is de generaal overste van de Sociëteit van Jezus. Het jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen is een boek van de Amerikaanse jezuïet James Martin s.j. met veel, ook persoonlijke, voorbeelden van de ignatiaanse spiritualiteit.

author-sign