Zelfkennismethode – ZKM

In de jaren ’70 ontwikkelden Hubert Hermans, hoogleraar psychologie aan de Radboud-universiteit, en zijn vrouw, psychotherapeute Els Hermans-Jansen, samen de zgn. waarderingstheorie en de ZKM: de ZelfKonfrontatie-Methode of ZelfKennisMethode. In de ZKM staat het verhaal centraal, dat de persoon over zichzelf en over de wereld vertelt. Zelfonderzoek met de ZKM is dus geen psychologische test waarin een mens wordt vergeleken met anderen, maar juist een methode waarin de unieke persoon centraal staat. Bij de ZKM onderzoek je de belangrijkste ervaringen uit verleden, heden en je verwachtingen voor de toekomst. En je gaat bewust na welke gevoelens zich afspelen in je hart als je bij die ervaringen stilstaat. De methode brengt structuur aan in zo’n zelfonderzoek. Ze schept orde in de gevoelens die een ervaring oproept en maakt je bewust van gevoelens, waarvan je niet wist dat die ook aanwezig zijn als je bij die ervaring stilstaat. De ZKM brengt ook de onvermoede gevoelsmatige verbanden aan het licht, die tussen heel uiteenlopende ervaringen kunnen bestaan.

De ZKM als methode is zo flexibel, dat zij in verschillende levensgebieden gebruikt wordt. Zo wordt de ZKM ingezet voor loopbaanbegeleiding en reïntegratie, voor opvoeding en onderwijs, binnen de gezondheidszorg en in de opleiding van humanistisch geestelijk verzorgers. Zelf zet ik de ZKM in als startpunt voor jouw persoonlijke zoektocht naar sporen van God in je leven: het Geloofsonderzoek. Als je meer wilt weten over de ZKM kijk dan eens op de website van mijn beroepsorganisatie: de ZKM-Vereniging. Je vindt daar achtergronden over de methode, artikelen, ervaringsverhalen, namen van begeleiders. De website is vrij sterk gericht op loopbaancoaching maar een ZKM-zelfonderzoek wordt altijd aangepast aan de persoonlijke vragen. Een leuk boekje over de ZKM is Het verdeelde gemoed van Hubert J.M. Hermans en Els Hermans-Jansen, Baarn 1999. Bijvoorbeeld bij Bol.com.

author-sign