Gesprek

Het gesprek is de basis van coaching. Jouw levensverhaal, actuele ervaringen, vragen en problemen vormen het onderwerp van onze gesprekken. Het is meestal gebruikelijk om af te spreken in een praktijkruimte voor coaching. Maar we kunnen ook elders afspreken: bij jou thuis, in het park, in het bos of bij een meer etc. Je zult merken dat je al wandelend in de natuur andere gesprekken krijgt dan wanneer we in mijn praktijk afspreken.

Een telefonische ontmoeting behoort ook tot de mogelijkheden. Dat is anders omdat wij elkaar niet zien, maar het kan wel degelijk zinvol en effectief zijn. Ik ben een goede luisteraar en pik ook het verhaal op onder de woorden die je zegt. Om elkaar ondanks fysieke afstand toch te kunnen spreken, is het ook mogelijk om elkaar via Zoom of Teams te ontmoeten. Maar ik geef de voorkeur aan een echte, fysieke ontmoeting: in de praktijk of elders.

Queeste

De middeleeuwer gebruikte queeste om de avontuurlijke tocht van een ridder op zoek naar een schat aan te duiden. Denk aan de Ridders van de Tafelronde op zoek naar de Heilige Graal. Dat was niet alleen een fysiek avontuur maar ook een geestelijke tocht naar innerlijke wijsheid: God.

Geloofsonderzoek gevolgd door gesprekken gericht op verdieping van je geloof is een coachingtraject dat ik Queeste heb genoemd. 

Karakteristiek

Coaching bij Torc is bedoeld voor iedereen, bij wie eigen geloof of spiritualiteit een rol speelt in het beroep of ambt dat je uitoefent. Geloofsonderzoek helpt je om de relaties tussen jouw eigen geloof, leven en werk te verhelderen. Vervolggesprekken brengen dit geloofsonderzoek in verband met de actuele ervaringen in je beroep of ambt. Inzicht en luisteren naar je gevoel zijn daarvoor de aangewezen weg. Luisteren is ook de kern van mijn houding in onze gesprekken. Bij een ontmoeting bepaal jij waar we het over gaan hebben. Ik luister naar en onder jouw woorden. Ik reageer, spiegel terug en laat soms stiltes vallen. Waar dat behulpzaam is, breng ik eigen ervaringen in of stel ik een oefening voor. De frequentie van de gesprekken bepaal jij zelf, maar eens in de twee tot vier weken is gebruikelijk. Een hogere frequentie is natuurlijk bespreekbaar, een lagere ook.

We gebruiken de vervolggesprekken onder andere om dieper in te gaan op de uitkomsten van het geloofsonderzoek. We kunnen bepaalde gevoelens en ervaringen verder onderzoeken of we bekijken recente ervaringen in het licht van dit zelfonderzoek. Heel bijzonder is de mogelijkheid om de thema’s onder je gevoelens op het spoor te komen, die jouw ervaringen met elkaar verbinden. Hier vind je het verlangen dat de motor is van je ziel, maar ook kom je je weerstand tegen om te veranderen. Huiswerk in de vorm van opdrachten of oefeningen bepalen mede het verloop van een coachingtraject.

Uitvoering

Een coachingtraject start met een geloofsonderzoek. Hiermee ben je ongeveer een maand bezig. De uitkomsten van het geloofsonderzoek en actuele vragen, problemen en ervaringen vormen de inhoud van de gesprekken daarna. Voor een gesprek trekken we een uur tot anderhalf uur uit. Met wederzijdse instemming kunnen we af en toe een fysieke ontmoeting vervangen door een telefonisch consult of een gesprek via Zoom of Teams. Als we elders afspraken maken, dan bereken ik mijn reiskosten door. Je kunt het coachingtraject afsluiten met een nieuw zelfonderzoek, waarmee je helder zicht krijgt op de veranderingen die je sinds de start van het traject hebt doorgemaakt.

De actuele tarieven vind je in de tarievenfolder.