Queeste

In de middeleeuwse literatuur is een queeste een zoektocht; een fysieke en spirituele zoektocht van de held van een verhaal. Onderweg overwint de held allerlei moeilijkheden om uiteindelijk fysiek en/of geestelijk thuis te komen. Een bekend voorbeeld is de zoektocht van Parsifal naar de heilige graal.

Ook de zoektocht die de helden van Tolkiens In de ban van de Ring ondernemen, is een queeste. In dergelijke verhalen is de queeste een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid. Door de ervaringen die de zoeker opdoet groeit hij in menselijkheid.  De held kan natuurlijk evengoed een heldin zijn.

Met geloofsonderzoek als startpunt nodig ik je uit om op queeste te gaan in je eigen leven. We focussen ons op de wezenlijke (spirituele) ervaringen in je leven. God spreekt tot mensen in hun innerlijk, hun binnenkant. Hij is te vinden in wat jou bezielt en in beweging brengt, niet in wat jou tegenhoudt of mistroostig maakt. Op deze queeste focus je je op jouw gevoelens én gaan we op zoek naar de rode draad onder de directe gevoelens. Ik nodig je uit om op weg te gaan met jouw gevoel als leidraad om je geloof te verdiepen en te groeien in mens-zijn.

Folder

Een queeste is een zoektocht; in het bijzonder een zoektocht van een held naar een schat of een bijzonder voorwerp. Denk aan de verhalen over Parsifal of aan Bilbo Balings. In literatuur is de queeste vaak een metafoor voor het zoeken naar wijsheid. De helden worden wijzer en vollediger mens door hun ervaringen tijdens de tocht.

Jouw queeste is een zoektocht naar sporen van God in je levensverhaal. En daarmee naar antwoorden op de vraag Wie ben ik?

Karakteristiek

In het programma Queeste ga je op zoektocht naar sporen van God in jouw leven. Je gebruikt de uitkomsten van een geloofsonderzoek om een laag dieper te kijken. Hoe word je geraakt door wat jou overkomt? Welke onderstromen zijn daarin aanwezig? Queeste is geen geestelijke begeleiding maar diepgaand zelfonderzoek.

Het programma begint met een geloofsonderzoek. We gebruiken het computerrapport als basis voor vijf gesprekken. We diepen opvallende ervaringen en gevoelens verder uit om inzicht te krijgen hoe God met jou communiceert. En we gaan nog een stap verder door de thema’s te formuleren die al die uiteenlopende ervaringen in de diepte met elkaar verbinden. Je onderzoekt welke ervaringen gevoelsmatig op elkaar lijken en welke juist een tegengesteld gevoelspatroon oproepen. Zo vind je de positieve en de negatieve onderstroom in je leven van dit moment. De positieve onderstroom brengt je dichter bij God, de negatieve juist niet.

Gewapend met deze inzichten formuleer je dan jouw verlangen voor de het vervolg van je queeste. We bespreken wat je nodig hebt om gehoor te geven aan je verlangen. Wat ga je doen? Heb je daar nog begeleiding bij nodig? Door mij of bijvoorbeeld door een geestelijk begeleider of pastor? Jouw queeste zet je op het spoor van je verlangen, jij bepaalt hoe je verder gaat.

Uitvoering

Het programma Queeste start met een geloofsonderzoek. Hiermee ben je ongeveer een maand bezig. De uitkomsten van het geloofsonderzoek verdiepen we vervolgens in vijf gesprekken. Voor een gesprek trekken we een uur tot anderhalf uur uit. De frequentie van de gesprekken is eens in de 3 à 4 weken, zodat je voldoende tijd hebt om de inzichten die je opdoet een plek te geven in je leven. Het is erg behulpzaam als je tijdens je queeste een vorm van dagboek bijhoudt. We sluiten de queeste af met de formulering van jouw verlangen voor het vervolg.

De actuele tarieven vind je in de tarievenfolder.