Aspen RapidWeaver 8 Blog Style
Logo Torc
  • "I am not a victim, I am Your presence in this world" - LHBT-gelovige 0

Inspiratie

Zelfkennismethode ZKM

_MG_8340

In de jaren ’70 ontwikkelden Hubert Hermans, hoogleraar psychologie aan de Radboud-universiteit, en zijn vrouw, psychotherapeute Els Hermans-Jansen, samen de waarderingstheorie en de ZKM: de ZelfKonfrontatieMethode of ZelfKennisMethode.
In de ZKM staat het verhaal centraal, dat je over jezelf en over de wereld vertelt. Zelfonderzoek met de ZKM is geen psychologische test waarin jij wordt vergeleken met anderen. Juist de unieke persoon die je bent, jouw levensverhaal, staat centraal. Je onderzoekt de belangrijkste ervaringen uit verleden en heden en je verwachtingen voor de toekomst. Je gaat bewust na welke gevoelens zich afspelen in je hart, als je bij die ervaringen stilstaat. De methode brengt structuur aan in zo’n zelfonderzoek. Ze schept orde in de gevoelens die een ervaring oproept. Door de methode word je je ook bewust van gevoelens, waarvan je je niet eens realiseerde dat die ook meespelen in jouw levensverhaal. De ZKM helpt om de diepte in te gaan en gevoelsmatige verbanden te ontdekken, die er tussen heel uiteenlopende ervaringen kunnen bestaan. En je krijgt zicht op de twee fundamentele drijfveren van ieder mens: de behoefte om je eigenheid uit te drukken (het zgn. Z-motief) en het verlangen naar verbondenheid met een ander of de Ander (het zgn. A-motief).

De ZKM als methode is zo flexibel, dat zij in verschillende levensgebieden gebruikt wordt. Zo wordt de ZKM ingezet voor loopbaanbegeleiding en reïntegratie, voor opvoeding en onderwijs, binnen de gezondheidszorg en in de opleiding van humanistisch geestelijk verzorgers. Zelfonderzoek heeft mij persoonlijk veel gebracht en dat geldt ook voor de mensen die ik heb mogen begeleiden. De ZKM heeft een stevige wetenschappelijke basis in de filosofie en de psychologie. Tegelijk biedt zij in mijn ervaring zo'n inzicht in het wezen van mens-zijn in deze wereld, dat ik direct relaties zie met de eeuwenoude wijsheid van kloosters en de Geestelijke Oefeningen. ZKM-zelfonderzoek is een belangrijke basis onder mijn praktijk. Als je meer wilt weten over de ZKM kijk dan eens op de website van de ZKM-Vereniging. Je vindt daar achtergronden over de methode, artikelen, ervaringsverhalen, namen van begeleiders. De website is vrij sterk gericht op loopbaancoaching maar een ZKM-zelfonderzoek wordt altijd aangepast aan de persoonlijke vragen. Een leuk boekje over de ZKM is Het verdeelde gemoed van Hubert J.M. Hermans en Els Hermans-Jansen, Baarn 1999. Bijvoorbeeld bij Bol.com.

< Terug

Vrijplaats