Aspen RapidWeaver 8 Blog Style
Logo Torc
  • "I am not a victim, I am Your presence in this world" - LHBT-gelovige 0

Inspiratie

Kloosterspiritualiteit

Paulusabdij-Oosterhout

Aan de spiritualiteit van kloosters heb ik het te danken, dat ik van agnost transformeerde in een vrij denkende katholiek. Mijn geloofsweg startte in de jaren '90 in het moederklooster van de Benedictijnen in Nederland: de St. Paulusabdij in Oosterhout.
De broeders die daar woonden, hebben later het klooster verlaten en zijn inmiddels allemaal overleden. Nu woont er een gemeenschap van Chemin Neuf: een katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. Tijdens een persoonlijk heftige periode in 1995 was ik een aantal dagen bij de broeders te gast op zoek naar rust. Het bezoek gaf mij dubbele gevoelens. Ik werd er geraakt door de stille sfeer, de liturgie en de bijzondere gesprekken. Maar ik voelde mij ook een vreemde, een buitenstaander. Ik verlangde ernaar deel te zijn van zo’n vierende gemeenschap, maar durfde niet goed deel te nemen aan de communie. Als linkse homo zonder gelovige achtergrond die werkte in een atheïstische omgeving (universiteit) voelde ik mij er niet echt thuis. Maar de monniken waren gastvrij en mijn medegasten open en geïnteresseerd.

Sinds dit eerste bezoek zijn kloosters een steeds terugkerende voedingsbron voor mij. Ze zijn er in vele smaken. Kloosters van contemplatieve (verstilde) ordes zoals benedictijnen, trappisten of clarissen of de zgn. roze zusters in Steyl, maar ook kloosters van actieve ordes zoals franciscanen, dominicanen of de missiezusters en -paters in Steyl. Jezuïeten wonen niet in kloosters maar in woongemeenschappen middenin de stad of ze wonen alleen. Dan zijn er nog protestantse kloosters of gemeenschappen zoals de zusters van Grandchamp, de broeders van Taizé of het nieuwe klooster in Friesland: Nijkleaster.

Al deze ordes of gemeenschappen leggen verschillende accenten in hun spiritualiteit, maar ze hebben ook overeenkomsten. Voor alle kloosterlingen is een persoonlijke band met God of Jezus de bron van hun bestaan. De geloofsleer van de kerk speelt natuurlijk een rol in hun leven, maar velen gaan daar veel soepeler mee om dan sommige bisschoppen voor wenselijk houden. Hun persoonlijke relatie met God of Jezus lijkt belangrijker te zijn. Daar vanuit leven zij; die band heeft hen gevormd en vormt hen nog dagelijks. Daarin zijn zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron. Het is niet voor niets dat ik mijzelf thuismonnik noem. Op mijn weblog Thuismonnik vind je veel informatie over kloosters en achtergronden bij mijn persoonlijke geloofsweg.

< Terug

Vrijplaats