Torc - zelfonderzoek

'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

Pastores

Priesters, pastoraal werkers en predikanten, kortom: pastores, hebben een bijzonder beroep. Enerzijds heb je een functie: je bent in dienst van de kerk, je probeert om jouw (religieuze) taken zo goed mogelijk uit te oefenen en je krijgt daarvoor betaald. Maar je hebt ook een roeping: je bent innerlijk bewogen om het Woord te verspreiden, om mensen nabij te zijn, je groeit in of valt van je geloof. De roeping helpt om mindere aspecten van de functie te accepteren (bv. de bereikbaarheid en beperkte privacy), maar is tegelijk ook een valkuil waardoor je je eigen grenzen uit het oog kan verliezen.

Pastoraat is een mooi werkveld, maar ook een pittig werkveld waar je als mens behoorlijk in kunt vastlopen. Dan kan het helpen als je begeleid wordt door iemand van buiten je gemeente of parochie, die onafhankelijk van de kerk werkt. Maar dan wel iemand die betrokken is bij geloof en religie en ervaren is in persoonlijke coaching. Voor dergelijke begeleiding ben je bij mij aan het juiste adres. Mijn betrokkenheid bij geloof en religie blijkt uit deze hele website en met name de website van Thuismonnik. Mijn professionele achtergrond vind je terug op mijn profielpagina. Mijn afstudeerscriptie van de postacademische opleiding tot ZKM-consultant had betrekking op het begeleidingstrajecten met een predikant van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk: een van mijn mooiste trajecten. Weet je welkom als je als pastor begeleiding zoekt.

Zelfonderzoek en coaching

We starten de begeleiding met een Geloofsonderzoek. Aan deze speciale vorm van ZKM-zelfonderzoek voegen we vragen over jouw werkervaringen toe. Heb je een specifieke coachingvraag? Ook die nemen we mee in het zelfonderzoek. Met de uitkomsten starten we vervolgens een coachingtraject van een aantal gesprekken, waarvoor huiswerkopdrachten en jouw dagelijkse (werk)ervaringen het materiaal vormen.

Aan het eind lassen we desgewenst een tweede zelfonderzoek in tegen gereduceerd tarief. Daarbij houd je de ervaringen uit het eerste zelfonderzoek opnieuw tegen de spiegel van je gevoelens. Hoe kijk je op dat moment tegen die ervaringen uit het eerste ZKM-zelfonderzoek aan? Zo krijg je een prachtig beeld van de veranderingen die het coachingtraject jou heeft opgeleverd.

Bekijk alle mogelijkheden en de kosten in het menu Informatie.

Een traject van onderzoek en coaching instappen bij Pouwel levert echt meerwaarde op voor je leven. Ik heb dat tenminste zeker zo ervaren. Zijn sterke betrokkenheid bij religie en zingeving heeft mij in mijn persoonlijk geloof een stap verder gebracht. Instappen in een ZKM-/coachingstraject is een van de betere beslissingen geweest in de afgelopen tijd. Echt een aanrader!
man (43 jr.)