<i>Massage</i>
Logo Torc
  • "...terwijl zij zich samen onderhouden en zoeken" (Lc. 24:15) 0

Massage

Folders

Op de downloadpagina vind je verschillende folders met informatie, o.a.

  • Zelfonderzoek: uitleg van de praktische gang van zaken bij ZKM-zelfonderzoek.
  • Massage: folder met achtergronden en uitvoering van energetische massage.
  • Tarievenfolder: overzicht van de actuele tarieven die ik hanteer.

Voor wie?

Mijn massage is passend voor jou, als je niet alleen mentaal maar ook via het lichaam je gevoelens wil onderzoeken. Als je echt psychische problemen hebt, is deze massagevorm NIET geschikt en verwijs ik je door. De massage zelf is voor jou een passief gebeuren: je ondergaat wat mijn handen met je doen en bij je losmaken. Contact met je lichaam biedt een directe ingang tot gevoelens, veel directer dan praten, reflecteren of verstillen. Massage is ook iets intiems: je geeft jezelf letterlijk bloot.

Massage wordt een actief gebeuren als je bewust tijd neemt om te reflecteren op de ervaring. Wat gebeurde er in mijn lijf? Wat voelde ik? Wat vind ik daarvan? Kan ik mijn gevoelens aankijken en er laten zijn? De massagevorm die ik aanbied, heeft niet als doel om spieren los te maken maar om je bewuster te worden van je eigen lijf en zijn gevoelens. Zo wordt de massage een vorm van zelfreflectie. Daarom brengen we de ervaring in een volgend gesprek ook in verband met jouw ZKM-zelfonderzoek (mits je dat hebt gedaan). Door de massage versterk je de relatie met jezelf. Je komt beter in je vel te zitten en je gevoel van welzijn groeit.

Stacks Image 855

Hoe werkt het?

Bij de massage gebruik ik geen knijp- en duwtechnieken maar zachte strijkbewegingen. Mijn handen bewegen langs vaste patronen over je lichaam: meridianen en chakra's uit de oosterse geneeswijzen. De massage is een totale lichaamsmassage die vraagt om volledige ontkleding. Maar ze is nadrukkelijk geen erotische massage.

Ik geef de massage in twee sessies: een kennismaking van ongeveer 1,5 uur en een volledige massage van ongeveer 2,5 uur. Omdat het om een intieme werkvorm gaat, masseer ik alleen als onderdeel van een begeleidingstraject, NIET als losse behandeling.

Contactgegevens
Mobiel 06 - 13 13 24 76
5e Morigerlaan 1, Blijham
ma. + wo. + vr.: 9 - 17 u.


Vrijplaats