<i>Gesprek</i>
Logo Torc
  • "... hoorde het en luisterde met aandacht" (Mal. 3: 16)
    0

Gesprek

Folders

Op de downloadpagina vind je verschillende folders met informatie, o.a.

  • Zelfonderzoek: uitleg van de praktische gang van zaken bij ZKM-zelfonderzoek.
  • Massage: folder met achtergronden en uitvoering van energetische massage.
  • Tarievenfolder: overzicht van de actuele tarieven die ik hanteer.

Karakteristiek

In de meeste gevallen ben jij degene die de inhoud van onze gesprekken bepaalt: je brengt een onderwerp ter sprake, hebt vragen of wilt ervaringen kwijt. Mijn rol is vooral die van een goede luisteraar, die ook hoort wat je onder jouw verhaal wilt vertellen. Ik geef jou terug wat ik opmerk of wat mij raakt in wat je vertelt. Zo nodig vraag ik door en als het behulpzaam is breng ik iets van mijn eigen ervaringen in. De frequentie van de gesprekken bepaal jij zelf, maar eens in de twee tot vier weken is gebruikelijk. Een hogere frequentie is natuurlijk bespreekbaar, een lagere ook.

Gesprekken na een zelfonderzoek kunnen we ook gebruiken om dieper in te gaan op de uitkomsten. We kunnen bepaalde gevoelens en ervaringen verder uitdiepen of we bekijken recente ervaringen in het licht van dit zelfonderzoek. Heel bijzonder is de mogelijkheid om de thema's onder je gevoelens op het spoor te komen, die jouw ervaringen met elkaar verbinden. Hier vind je het verlangen dat de motor is van je ziel, maar ook kom je je weerstand tegen om te veranderen. Het ZKM-zelfonderzoek wordt afgesloten met een rapport dat veel mogelijkheden biedt om jezelf beter te begrijpen en om je koers te bepalen. In gesprekken over het zelfonderzoek is mijn bijdrage wat groter.
Stacks Image 855

Hoe werkt het?

Een coachingtraject start bij voorkeur met een zelfonderzoek. Hiermee ben je ongeveer een maand bezig. De uitkomsten van het zelfonderzoek en actuele vragen, problemen en ervaringen vormen de inhoud van de gesprekken daarna. Maar ook zonder dat je een zelfonderzoek doet, ben je van harte welkom.

Voor een gesprek trekken we een uur tot anderhalf uur uit. Met wederzijdse instemming kunnen we af en toe een fysieke ontmoeting vervangen door een telefonisch consult of een gesprek via Zoom of Teams. Als we elders afspraken maken, dan bereken ik mijn reiskosten door. Je kunt het coachingtraject afsluiten met een nieuw zelfonderzoek, waarmee je helder zicht krijgt op de persoonlijke veranderingen sinds de start van jouw traject.

Contactgegevens
Mobiel 06 - 13 13 24 76
5e Morigerlaan 1, Blijham
ma. + wo. + vr.: 9 - 17 u.


Vrijplaats