<i>Zelfonderzoek</i>
Logo Torc
 • "Jij bent kostbaar in mijn ogen" (Jes. 43: 4) 0

Zelfonderzoek

Folders

Op de downloadpagina vind je verschillende folders met informatie, o.a.

 • Zelfonderzoek: uitleg van de praktische gang van zaken bij ZKM-zelfonderzoek.
 • Massage: folder met achtergronden en uitvoering van energetische massage.
 • Tarievenfolder: overzicht van de actuele tarieven die ik hanteer.

Karakteristiek

Bij zelfonderzoek maak ik dus gebruik van de Zelfkennismethode ZKM. Karakteristiek voor deze methode en voor mijn begeleiding is onder andere:

 • een liefdevolle en gestructureerde vorm van zelfonderzoek; jóuw verhaal staat centraal;
 • een gelijkwaardige relatie: jij bent deskundig in je leven, ik in de methodiek;
 • geen diagnose of (waarde)oordelen: het zijn jouw ervaringen en jouw gevoelens;
 • geen therapie maar serieus zelfonderzoek, waarbij jij de diepgang bepaalt;
 • alle wezenlijke levenservaringen komen aan bod, waaronder geloof en homoseksualiteit;
 • verbindt hoofd en hart met elkaar en schept helderheid in je gevoelens;
 • maakt helder waar de drijfveren eigenheid en verbondenheid in jouw leven vorm krijgen; 
 • helpt jezelf te aanvaarden en biedt een mooie basis om keuzes te maken.

Stacks Image 855

Hoe werkt het?

Een zelfonderzoek bestaat uit twee lange gesprekken van ca. 2,5 uur om aan de hand van speciale vragen jouw verhaal te vertellen. Kom je van ver dan combineren we de gesprekken tot een afspraak van een dag.  Daarna ga je thuis zo'n 2 à 3 uur aan de slag om met behulp van een computerprogramma je gevoelens in kaart te brengen.

De twee gesprekken en het onderzoek van je gevoelens leiden tot een rapport, dat we ongeveer 2 weken later bespreken in een nagesprek van 2 uur. Daarin leer ik je om het computerrapport te interpreteren. Een leeswijzer helpt daarbij. Je bent dus ongeveer een maand bezig met een zelfonderzoek. Ongeveer 10 uur gaat op aan de gesprekken en het onderzoek van je gevoelens. Maar de ervaring leert dat deze methode van zelfonderzoek veel in beweging brengt: een maand is reëel om rekening mee te houden.

Contactgegevens
Mobiel 06 - 13 13 24 76
5e Morigerlaan 1, Blijham
ma. + wo. + vr.: 9 - 17 u.


Vrijplaats