Torc - zelfonderzoek

'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

Praktijkinformatie

In ons kennismakingsgesprek bepalen we samen de voorlopige inhoud van jouw traject. Zo'n traject is een combinatie van begeleidingsvormen, waarin ik ben opgeleid en waarvan ik zelf de kracht heb ervaren. Ik stel ze hieronder kort aan je voor; op de subpagina's en in folders vind je uitgebreidere informatie.

Mijn begeleiding is er op gericht om jezelf op een dieper niveau te leren kennen. Mijn begeleiding is zelfonderzoek. Dit stelt je in staat om je te verzoenen met wie je bent en thuis te komen in jezelf. Je krijgt de tijd en de ruimte om belangrijke ervaringen in alle rust en veiligheid te onderzoeken, verbanden te ontdekken en te zien hoe denken en voelen samenhangen. Ook voor de spirituele dimensie is ruimte in jouw zelfonderzoek. Je vindt inzicht in je leven en een richting naar de toekomst.

Kom je van ver?


Woon je ver bij mijn praktijk in Oost-Groningen vandaan, maar wil je toch graag begeleiding? Dan spreken we een bel-moment af om kennis te maken met elkaar.

Begeleiding met een zelfonderzoek van je levensverhaal of een massage zijn praktisch goed te regelen als je niet in de buurt woont. Op de betreffende pagina's kun je een folder downloaden, waarin ik uitleg hoe we dit uitvoeren als je verder weg woont.

Begeleidingsvormen


> De ZKM vormt de kern van mijn begeleidingswerk. Dit is een wetenschappelijke methode om op een liefdevolle en eerlijke manier jouw eigen levensverhaal te onderzoeken. In de korte periode van ongeveer een maand, ga je op een nieuwe en verrassende manier kijken naar de belangrijkste ervaringen uit je leven. De persoonlijke, sociale en spirituele dimensie kunnen alle drie aan bod komen. De ZKM is heel flexibel en ik pas hem dus aan jouw specifieke thema's aan. Op de subpagina over ZKM-zelfonderzoek vertel ik je meer.

> Een bijzondere vorm van geestelijke begeleiding met behulp van de ZKM is een geloofsonderzoek. Jouw geloofservaringen en jouw relatie met God en kerk vormen het hoofdthema van dit zelfonderzoek. De uitkomsten zijn de start van een mooi vervolg van je geestelijke weg en verdieping van je persoonlijke geloof.

> We kunnen ook afspraken maken over gesprekken: in aanvulling op een ZKM-zelfonderzoek of als zelfstandige begeleidingsvorm. De frequentie en het aantal bepalen we samen. Bij de gesprekken gaat het om de ontmoeting in het hier-en-nu: het moment dat wij bij elkaar zijn. Kijk op de subpagina over gesprekken voor meer informatie, ook voor het bijzondere traject dat ik queeste heb genoemd.

> Als laatste kunnen we een bijzondere, energetische massage opnemen in een begeleidingstraject. Dit helpt om in contact te komen met "verloren" delen van je lichaam en je persoonlijkheid, waardoor je beter in je vel komt te zitten. Massage bereikt het fysieke domein van het mens-zijn.

Existentieel welzijn

De Vlaamse psychotherapeute en emeritus-hoogleraar Mia Leijssen (Universiteit van Leuven) schreef het boek Leven vanuit liefde, een pad naar existentieel welzijn. Existentieel welzijn vertrekt vanuit de vraag, wat wezenlijk is voor mens-zijn. De antwoorden zijn te vinden in vier dimensies van ons bestaan: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel. De begeleiding in mijn praktijk levert een bijdrage aan existentieel welzijn.

In een Youtube-filmpje van 5 minuten legt Mia Leijssen uit wat existentieel welzijn is.