Torc - zelfonderzoek

'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

Massage

Jouw identiteit als mens, het besef dat je een psychische (gevoelsmatig, mentaal) eenheid bent, is nauw verbonden met je lichaam. Contact maken met je lichaam biedt een directe ingang tot gevoelens, veel directer dan praten, reflecteren of verstillen. Massage helpt zodoende om de relatie met jezelf te versterken.

Massage is voor jou een passief gebeuren: je ondergaat wat mijn handen met je doen. Maar massage wordt een actief gebeuren als je na de massage tijd voor jezelf neemt om te reflecteren op de ervaring. Dat geldt zeker voor de vorm van massage die ik aanbied, waarbij het niet gaat om spieren los te maken maar om energie in beweging te brengen.

Folder


Massage maakt in mijn praktijk altijd deel uit van een traject. Omdat het hier om een intieme, persoonlijke vorm van begeleiding gaat, kun je een massage niet los boeken.

De folder die je hieronder kunt downloaden, geeft een uitleg over de werkwijze en de achtergronden van deze energetische vorm van massage.

Karakteristiek

De massage die ik aanbied, is een vorm van energetische massage: geen knijp- en duwtechnieken maar zacht strijkend. Zij zorgt dat je beter in je vel komt te zitten. Mijn massage is geen intuïtieve massage maar gaat langs vaste patronen. Het is een totale lichaamsmassage maar nadrukkelijk geen erotische massage. De achtergrond van deze massagevorm is de oosterse energetische geneeskunde. Volgens hun inzichten circuleert de energie om te leven, zowel lichamelijk als geestelijk, langs vaste patronen over je lichaam. Door de massage wordt de energie in deze energiesystemen (meridianen en chakra's) in beweging gebracht. Zo kun je je bewust worden van kennis over jezelf en van gevoelens en ervaringen die aan de energie gekoppeld zijn; vaak was je die al vergeten of had je ze weggestopt. Deze energetische massage geeft je een sterker bewustzijn van wie je bent. Bewustzijn dat verankerd is in je lichaam en niet een gedachteconstructie is.

Nieuwsgierig? Download de folder.

Kosten


De massage wordt in twee sessies gegeven: een kennismaking van ongeveer 1,5 uur en een volledige massage van ongeveer 2,5 uur. De massage maakt altijd deel uit van een traject: het is niet mogelijk om alleen een massage te boeken. De kosten bedragen € 240. Je krijgt van mij twee keer een nota: na de eerste en na de tweede sessie.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.