Torc - zelfonderzoek

'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

Geloofsonderzoek

Geloofsonderzoek is een bijzondere vorm van begeleiding op het geestelijk pad gebaseerd op de narratieve psychologie. Daarin staat het verhaal dat de persoon vertelt over zichzelf en zijn of haar wereld centraal. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens door middel van dit verhaal op zijn eigen manier betekenis (waardering) geeft aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Op een dieper niveau spelen daarin twee grondmotieven door: het streven naar zelfbevestiging en het verlangen naar verbonden-heid met iets of iemand anders, of met God of het hogere.

Met een religieuze achtergrond is het geloof een wezenlijk onderdeel van jouw verhaal: ook als je afscheid genomen hebt van de kerk. Bij geloofsonderzoek gebruiken we ZKM-zelfonderzoek als startpunt om zicht te krijgen op wat jij (nog) wezenlijk gelooft en welke rol dit speelt in wie jij bent. De samenhang tussen geloof en leven wordt helderder en je gaat stappen zetten op je geestelijke weg (binnen of buiten de kerk).

Folder


Geloofsonderzoek start met de ZKM: een intensieve vorm van zelfonder-zoek naar alle ervaringen die van betekenis zijn (geweest) in je leven. Ervaringen met geloof, kerk of andere vormen van spiritualiteit komen ook aan bod. Je leert jezelf als uniek mens op een bijzondere manier kennen.


Download de folder voor informatie over de uitvoering van een geloofsonderzoek.

Kenmerken

Geloofsonderzoek begint dus met ZKM-zelfonderzoek. Hierbij houd je jezelf op een bijzondere manier een spiegel voor. Je leert jezelf diepgaand kennen, waarbij jijzelf aan het roer staat en de diepgang bepaalt. De ZKM is geen therapie, maar een eerlijk zelfonderzoek naar de ervaringen in je leven die jou hebben gevormd. In dit zelfonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan jouw ervaringen met geloof, kerk en (andere) spiritualiteit. Je ontdekt onverwachte verbanden tussen alle ervaringen en tussen jouw levenservaringen en geloofservaringen. De "levensfoto" die dit zelfonderzoek oplevert, biedt samen met jouw actuele ervaringen de stof voor onze vervolggesprekken.

ZKM-zelfonderzoek als startpunt voor begeleiding op het geestelijk pad heeft bijzondere kenmerken:

  • de ZKM is een gestructureerde methode om je levensverhaal en de onderliggende gevoelens in kaart te brengen;
  • centraal staan alle ervaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in je leven en de ideeën over de toekomst, ook ervaringen met geloof en spiritualiteit;
  • alle zaken die in het huidige leven een belangrijke rol spelen, passeren de revue;
  • je krijgt zicht op de onderliggende betekenis van deze ervaringen door na te gaan welke gevoelens ze oproepen;
  • je ziet hoe de centrale drijfveren van ons mens-zijn liggen vorm krijgen in jouw leven: het verlangen naar verbondenheid en het verlangen om je eigenheid uit te drukken in de wereld;
  • de ZKM is flexibel en persoonlijk: altijd aangepast aan jouw situatie en (levens)vragen.

Meer weten over de ZKM? Bezoek de website van de ZKM Vereniging en download mijn folder (ook als je van ver komt).

Kosten


Geloofsonderzoek start met een ZKM-zelfonderzoek. Dit bestaat uit twee lange gesprekken van ca. 2,5 uur en 2 à 3 uur zelfwerkzaamheid. Kom je van ver dan combineren we onze gesprekken tot een afspraak van een dag. Met dit zelfonderzoek ben je ongeveer een maand bezig. Daarna spreken we enkele vervolggesprekken af. Die duren minimaal een uur, maar variëren in lengte en frequentie.

De kosten van het ZKM-zelfonderzoek bedragen € 300. Dat is inclusief de tijd die ik besteed aan analyse en voorbereiding van de vervolggesprekken. Je krijgt van mij twee maal een nota: aan het begin en aan het eind. De kosten van vervolggesprekken bedragen € 65 per uur, afgerond op halve uren. Je krijgt van mij een nota toegestuurd na afloop van ieder gesprek.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.