Torc - zelfonderzoek

'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

ZKM-zelfonderzoek

De psychologie leert ons dat je identiteit een verhaal is over wie we zijn en willen worden. Je kunt je eigen levensverhaal (verleden, heden en toekomst) op een bijzondere manier in kaart brengen en onderzoeken: de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM).

Met speciale vragen brengen we de belangrijke ervaringen in je leven in kaart: het verhaal van je hoofd. Daarna ga je zelfstandig op een systematische manier onderzoeken welke gevoelens met deze ervaringen verbonden zijn: het verhaal van je hart. De uitkomsten bespreken we samen: als het ware een kaart van jouw innerlijke landschap van dit moment. Zo krijg je veel helderheid en verrassende inzichten in wie je bent en in de richting voor de toekomst.

Folder


De ZKM is een intensieve vorm van zelfonderzoek naar alle ervaringen die van betekenis zijn (geweest) in je leven. Je leert jezelf als uniek mens op een bijzondere manier kennen.

In de folder die je kunt downloaden vind je meer informatie over de praktische uitvoering van een ZKM-zelfonderzoek.

Kenmerken

Door zelfonderzoek met de ZKM houd je jezelf op een bijzondere manier een spiegel voor. Je leert jezelf diepgaand kennen, waarbij jijzelf aan het roer staat en de diepgang bepaalt. De ZKM is geen therapie, maar een eerlijk zelfonderzoek naar de ervaringen in je leven die jou hebben gevormd. Je ontdekt onverwachte verbanden tussen ervaringen en puzzelstukjes vallen op hun plaats. Je weet beter wie je bent en wat je (niet) wilt. ZKM-zelfonderzoek heeft een paar bijzondere kenmerken:

  • de ZKM is een gestructureerde methode om je levensverhaal en de onderliggende gevoelens in kaart te brengen;
  • centraal staan alle ervaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in je leven en de ideeën over de toekomst;
  • alle zaken die in het huidige leven een belangrijke rol spelen, passeren de revue;
  • je krijgt zicht op de onderliggende betekenis van deze ervaringen door na te gaan welke gevoelens ze oproepen;
  • je ziet hoe de centrale drijfveren van ons mens-zijn liggen vorm krijgen in jouw leven: het verlangen naar verbondenheid en het verlangen om je eigenheid uit te drukken in de wereld;
  • de ZKM is flexibel en persoonlijk: altijd aangepast aan jouw situatie en (levens)vragen.

Meer weten? Bezoek de website van de ZKM Vereniging en download mijn folder - ook als je van ver komt.
(de website van de vereniging is vooral gericht op loopbaancoaching)

Kosten


Een ZKM-zelfonderzoek bestaat uit twee lange gesprekken van ca. 2,5 uur en 2 à 3 uur zelfwerkzaamheid. Kom je van ver dan combineren we onze gesprekken tot een afspraak van een dag. Met het zelfonderzoek ben je ongeveer een maand bezig. Vervolgens hebben we een nagesprek van 2 uur. Daarin leer ik je om de uitkomsten van je zelfonderzoek te interpreteren. Je kunt daarmee zelfstandig verder of besluiten tot extra gesprekken.

De kosten van het zelfonderzoek sec bedragen € 300. Dat is inclusief de tijd die ik besteed aan analyse van de uitkomsten en voorbereiding van het nagesprek. Het nagesprek duurt 2 uur en kost € 130 (= 2x het gesprekstarief); we kunnen dit verdelen over 2 gesprekken van een uur. Je krijgt van mij drie maal een nota: aan het begin en aan het eind van het zelfonderzoek en na het (tweede) nagesprek.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.