Jij bent kostbaar in mijn ogen

Identiteit

De vraag Wie ben ik?, heeft te maken met je identiteit. Wat maakt jou uniek en anders dan anderen? Wat verbindt jou met anderen en met de wereld om je heen? Of met … God? Identiteit gaat over wezenlijke vragen die je alleen persoonlijk kunt beantwoorden. Onze identiteit is een verhaal over wie we zijn en wie we willen worden. Het verhaal van wat jij belangrijk vindt in verleden, heden en toekomst. Christenen zullen daaraan toevoegen, dat je identiteit (mede) wordt bepaald door het verhaal van God met jou als mens.

Maar identiteit is ook sterk verbonden met je lichaam. Met je lijf kun je voelen en denken en bepaal je jouw positie in de ruimte en de tijd. Dankzij je lijf kun je 'ik' zeggen en een relatie leggen met andere 'ikken'. Je bent voor een groot deel het lijf dat je hebt.

Vrijplaats


Oud SP-politicus Jan Marijnissen vertelt in de glossy Klooster! wat kloosterbezoek voor hem zo waardevol maakt: "het gaat hier om de stille tijd die niet van nut is in deze tijd, maar die me meer mens maakt. Ik mag hier zijn zoals ik ben.

Mijn praktijk is geen klooster, maar wel een vrijplaats. Daar is geen plek voor mijn oordelen of normen en waarden. Bij mij mag je zijn zoals je bent: man of vrouw, hetero of homo, gelovig of niet; en alle variaties daartussen. Jij bent kostbaar in mijn ogen.
De Nederlandse priester en veelgelezen spiritueel auteur Henri Nouwen beantwoordde de vraag Wie ben ik?, met de woorden die Jezus bij zijn doop uit de hemel hoorde: "jij bent mijn zoon, mijn meest geliefde, in jou is mijn welbehagen." Beluister wat je levensverhaal en je lichaam te vertellen hebben, vind jouw eigen antwoord en treedt stralend naar buiten zoals de mens in mijn logo.
Wees welkom en zoek je eigen antwoord op de vraag: wie ben ik?