Vrijplaats


Je vindt bij mij een vrijplaats: een plek waar je helemaal jezelf mag zijn. Omdat je, met de woorden van psalm 74 en Jesaja, kostbaar bent in mijn ogen, precies zoals je bent. Ik zal je nooit een bepaalde richting uitsturen of jouw geloof of jouw homoseksualiteit ter discussie te stellen. Beide horen bij jou, beide zijn een belangrijk deel van jouw identiteit. Geloof is voor mij 100% OK en homoseksualiteit is voor mij 100% OK. Jij bent OK. Zo wordt een vrijplaats een veilige omgeving om in alle verwarring en onzekerheid op zoek te gaan naar de rode draad in je leven: daar waar jouw eigen verhaal en het verhaal van God met mensen elkaar raken. Met die rode draad in de hand kun je verder op pad.

De basis van deze zoektocht is zelfonderzoek: onderzoek naar jouw eigen gevoelens, gedachten en inzichten over onder andere geloof en homoseksualiteit. Bijbelse wijsheid en wetenschappelijke kennis zijn belangrijk, maar hier staat gefundeerde zelfkennis centraal. Bewustwording en verbinding met je levensverhaal en met je lichaam zijn de sleutel in dit proces. Ik sta hierin onvoorwaardelijk naast je. Met gesprek en bijzondere werkvormen help ik jou om jezelf en je ervaringen en gevoelens in een sfeer van respect en liefdevolle aandacht te aanvaarden. Vanuit die aanvaarding kun je je relatie met jezelf, met je omgeving en met God op een nieuwe manier vormgeven. Echt een vrijplaats waar iets mag dat elders vaak niet kan of mag: jezelf zijn.

vrij·plaats (de; v(m); meervoud: vrijplaatsen)

1 plaats waar iets mag wat elders niet kan of mag
Van Dale