Torc - zelfonderzoek

'Jij bent kostbaar in mijn ogen'

Wie ben ik?


Je kunt rustig stellen dat de vraag Wie ben ik? als een rode draad door mijn volwassen leven loopt. Niet altijd even bewust, maar zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak keert deze vraag telkens weer terug. Je kunt mij absoluut een zoeker noemen. Op persoonlijk vlak uit zich dat in mijn tocht door de wereld van zingeving en religie en in mijn seksuele identiteit. Op professioneel vlak ben ik werkzaam in de totaal verschillende werelden van de roostering van onderwijs en van begeleiding en coaching in een eigen praktijk.

Stacks Image 296

Persoonlijk

Ik ben geboren in 1958 en opgegroeid met een jongere zus in een niet-religieus gezin in Groningen. Tijdens mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde kwam ik voor het eerst uitgebreider met religie in aanraking, toen ik mij specialiseerde in de middeleeuwen. Daar is een verlangen wakker geworden, dat mij langs verschillende moderne "geloven" en religieuze tradities heeft gevoerd. Ik heb mijn thuis gevonden in de spiritualiteit van kloosters. Uiteindelijk ben ik in 2014 katholiek gedoopt.

Tijdens mijn studietijd merkte ik ook, dat ik mij seksueel aangetrokken voel tot mannen. Mijn coming-out is heel geleidelijk verlopen en ik heb er inmiddels al heel lang volkomen vrede mee dat ik homoseksueel ben. Ik heb al sinds mijn 29ste een relatie met dezelfde man met alle ups en downs die daarbij horen en sinds 2005 zijn wij getrouwd.

Wil je mij beter leren kennen? Kijk eens op de website thuismonnik of lees hier verder…

Professioneel

Na mijn studie Nederlands en loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik in 1999 als zelfstandige gestart met een eigen adviesbureau. Ik heb in het hele land in het hoger onderwijs gewerkt op het terrein van roostering en nog steeds maak ik regelmatig als freelancer roosters voor onderwijsinstellingen.

Sinds 2006 ben ik werkzaam als begeleider in een eigen praktijk. Voor het begeleidingswerk dat ik hier aanbied, ben ik gedegen opgeleid op HBO- en academisch niveau.
  • begeleiding van zelfonderzoek met de ZKM in Nijmegen bij de postacademische opleiding tot ZKM-consultant van maatschap ZKM-opleiding
  • psychosociale begeleiding (o.a. gespreksvaardigheid) in Utrecht (thans Huis te Heide) bij Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO
  • ASR-therapeut® (o.a. psychische massage) in Hengelo (Ov.) bij Academie PLATO (inmiddels opgeheven)
Verder was ik in loondienst werkzaam als re-integratiecoach voor mensen met psychische of autistische beperkingen. Om mijn professionele vaardigheden te onderhouden en kwaliteit te kunnen bieden, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor ZKM-coaches. Maar mijn persoonlijke ontwikkeling vind ik zeker zo belangrijk. Ik neem deel aan programma's en retraites in kloosters en op andere inspirerende plekken.
Stacks Image 311