In 1984 ben ik aan de RU Groningen afgestudeerd bij de studie Nederlands met als specialisatie Middelnederlandse letterkunde. Tijdens mijn studie kwam ik in dienst van de universiteit. Vervolgens heb ik carrière gemaakt in de administratieve ondersteuning van het onderwijs. Zo was ik o.a. hoofd van Bureau Studentzaken van de Letterenfaculteit. In 1999 startte ik na een outplacementtraject als zelfstandige met een eigen adviesbureau. Ik heb in het hele land in het hoger onderwijs gewerkt als adviseur planning en roostering. Momenteel werk ik twee dagen/week freelance onder de naam Torc Informatiemanagement.

praktijk

Eind jaren 80 heb ik de opleiding ASR-therapeut® afgerond in Hengelo (Ov.). ASR-therapie® was een alternatieve geneeswijze gericht op de energetische basis van gezondheid en ziekte. De Academie is inmiddels opgeheven. In 2003 rondde ik mijn HBO-opleiding psychosociaal werker bij de Academie voor Integrale Menswetenschappen – SPSO af. De opleiding was een van de vruchten van mijn outplacementtraject. Ik heb er kennisgemaakt met ZKM-zelfonderzoek en deed leertherapie bij mijn loopbaanadviseur. In 2008 rondde ik mijn post-academische opleiding ZKM-consultant® af bij de Maatschap ZKM-opleiding. Ik ben regelmatig bijgeschoold en heb de eerste drie van de vier basistrainingen focusing afgerond.

In de jaren ’90 en na 2004 heb ik enige tijd praktijk gevoerd als ASR-therapeut®. Sinds 2006 focus ik mij op psychosociale begeleiding en inmiddels richt ik mij op vragen waar spiritualiteit of geloof in meespelen. Ik heb enige jaren ervaring als reïntegratie- en jobcoach, in eigen praktijk en in loondienst. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor ZKM-coaches.