Gesprek

Gesprek


De belangrijkste werkvorm voor begeleiding en therapie is in Nederland het gesprek. En dat geldt ook voor mijn begeleiding. Ik zie een gesprek als een ontmoeting tussen twee gelijkwaardige mensen, waarbij jij als cliënt de regie in handen hebt. In het gesprek maak ik contact met jou en jouw verhaal, maar ik houd ook goed contact met mijzelf en met mijn eigen gewaarwordingen. Ik reageer op wat ik zie en hoor: in de eerste plaats reageer ik op jou, maar ook als ik iets bijzonders bij mijzelf waarneem, kan ik dat soms inbrengen in ons gesprek. De meest bijzondere momenten in een begeleidingsgesprek ontstaan vaak juist op die momenten, dat ik vanuit een goed contact met jou en met mijzelf iets in ons gesprek naar voren breng, dat ik in mijzelf waarneem.

Onze gesprekken voer ik van mens tot mens: niet van afstandelijke hulpverlener tot worstelende cliënt. Dat betekent dat ik mij door jouw verhaal durf te laten raken, net zoals een goede buurman of buurvrouw zich door je verhaal geraakt kan voelen. Daarbij bewaar ik altijd mijn professionaliteit: ik ben geen vriend en onze relatie is er een, waarbij jouw vragen en problemen centraal staan terwijl ik je steun in je zoektocht naar antwoorden en heling. Als je verdrietig bent en troost nodig hebt, dan zal ik die geven, mits je daar op dat moment toestemming voor geeft. De basis van onze gesprekken is een wederzijds vertrouwen en het respecteren van elkaars grenzen, geen star protocol dat is gebaseerd op wantrouwen en dat de menselijke ontmoeting in de weg staat.

We kunnen na onze kennismaking een aantal gesprekken vastleggen om met uw vragen of problemen bezig te zijn, die al naar gelang het doel counselings- of coachingsgesprekken genoemd worden. Het kan ook een goed idee zijn om enkele gesprekken te koppelen aan een van de andere werkvormen, om zo uw inzichten en veranderingen beter in uw leven te integreren. In de folder die u hieronder kunt downloaden, vindt u een overzicht van alle tarieven waaronder het tarief voor gesprekken.

Overzicht van de tarieven 2014 voor particulieren.