Stil worden

Stil worden


In onze drukke samenleving worden wij blootgesteld aan allerlei prikkels. Het gebruik van sociale media zet ons continue onder de druk van actie en reactie. Onze volle agenda’s, relaties en ons gewone sociale leven vragen ook de noodzakelijke aandacht. Zo kan het zijn dat er nauwelijks momenten meer zijn van rust en reflectie. Benedictijn Christhopher Jamison geeft in de BBC-serie ‘the big silence’ aan dat rust en stilte van onmiskenbaar belang zijn voor het welzijn van onze ziel. Hij noemt stilte zelfs het medicijn voor de ziel (= de essentie van ons mens-zijn).

In de stilte creëer je letterlijk ruimte voor ontmoeting. Ontmoeting met jezelf of, zo je wilt, God. Maar stil worden gaat gaat niet zonder slag of stoot. Als we lange tijd geen aandacht hebben gegeven aan ‘onze ziel’, brengt de stilte ook onrust met zich mee. Onze gedachten, niet afgemaakte gesprekken, onopgeloste conflicten en onverwerkte gebeurtenissen buitelen als het ware over elkaar heen als we tijd nemen voor onszelf. Vooral als we onze ziel niet eerder die aandacht hebben gegeven kan stilte in eerste instantie confronterend zijn. Het is als een glas met water en zand. Wanneer je dit glas schudt (beweging van ons dagelijks leven) is het water troebel. Pas als je het glas stilzet, kan het zand naar de bodem zakken en het water helder worden. Op dat moment worden de hindernissen in onze waarneming weggenomen en kunnen we duidelijker zien en horen. Dat is wat er gebeurt in de stilte.

"Vragen maken ons vindbaar voor antwoorden. Zoek de vragen en word dan stil, zodat je je door het antwoord vinden laat. Dat stil worden om gevonden te worden is essentieel. Te vaak is het zo dat wij in ons denken al mogelijke antwoorden verzinnen. Door al het lawaai dat wij dan voortbrengen, gaat de fluistering van het antwoord ongehoord aan ons voorbij. Het Zelf of God schreeuwt niet." (Marcel Derkse)


Voor mijzelf is stilte een noodzakelijke levensvoorwaarde geworden en ik zoek haar dan ook regelmatig op. Ik houd thuis regelmatig een stiltedag, maar ik zoek de stilte ook in kloosters en retraites. Wil jij ook de waarde van stilte ontdekken? Ik kan je helpen om je weg te vinden in het grote aanbod aan stille activiteiten. We kunnen ook afspreken om gezamenlijk een dag of een dagdeel in stilte door te brengen, met meditaties of een wandeling en een nagesprek over jouw ervaringen. We kunnen ook een gezamenlijke stiltewandeling inzetten als vorm van coaching. Het is een prachtige manier om zelfonderzoek te doen, waarbij je tijdens de wandeling een vraag of thema met jezelf meedraagt. Met een nagesprek sluiten we deze bijzondere coaching af. Er is veel mogelijk, dat we bespreken tijdens ons kennismakingsgesprek.