Showing 4 Result(s)

Zelfkennismethode – ZKM

In de jaren ’70 ontwikkelden Hubert Hermans, hoogleraar psychologie aan de Radboud-universiteit, en zijn vrouw, psychotherapeute Els Hermans-Jansen, samen de zgn. waarderingstheorie en de ZKM: de ZelfKonfrontatie-Methode of ZelfKennisMethode. In de ZKM staat het verhaal centraal, dat de persoon over zichzelf en over de wereld vertelt. Zelfonderzoek met de ZKM is dus geen psychologische test …

Focusing (Eugene Gendlin)

De wortels van focusing liggen in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De Amerikaanse filosoof en psycholoog Eugene Gendlin onderzocht bij de beroemde psychotherapeut Carl Rogers, wanneer iemand baat had bij psychotherapie en wanneer niet. Het bleek dat cliënten bij wie therapie aanslaat, vaak aarzelend en zoekend spreken. Daarbij checken zij in hun lijf …

Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit is de spiritualiteit van de Sociëteit van Jezus oftewel de jezuïeten: wereldwijd de grootste katholieke orde, gesticht door Ignatius van Loyola (1491–1556). Zijn levenservaringen en jarenlange zelfonderzoek heeft hij op schrift gesteld: de Geestelijke Oefeningen. Zij vormen de ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Samen met het dagelijkse gebed bevorderen ze de contemplatieve, verinnerlijkte …

Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen vormen de ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Om geestelijk te groeien moet je oefenen, zoals je ook moet oefenen als je verder wilt komen in het fysieke. Bij een retraite met de Geestelijke Oefeningen krijg je een ervaren begeleider met wie je dagelijks een gesprek hebt. De begeleider geeft je teksten op …